"Det är inte bara äldre som har anhöriga"

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver förbundsordföranden för Anhörigas Riksförbund Ann-Marie Högberg att en stor grupp anhöriga är exkluderad i regeringens nationella anhörigstrategi.

En stor majoritet som ringer och mejlar till Anhöriga Riksförbunds Anhöriglinje är anhöriga till unga vuxna som drabbats av psykisk ohälsa. De hamnar utanför denna nationella anhörigstrategi skriver Ann-Marie Högberg.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Senast uppdaterad 2019-10-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson