Demenssjuka – och deras anhöriga

"Det är ett betydelsefullt arbete att ge ett direkt stöd till demenssjuka och särskilt deras anhöriga i samtalsgrupper och enskilda samtal." Det skriver Sven Larsson, ordförande i föreningen Alzheimer Örebro i en opinionstext i NA.

Texten kan du läsa här på NA:s hemsida