Curamusian – en vän som bjuder på sin tid och vänskap till behövande

Den 25 oktober invigdes Curamusian som är ett samarbete mellan Borås Stad, Träffpunkt Simonsland och stiftelsen Curamus. Curamus betyder "Vi hjälper" på latin och tanken med projektet är att frivilliga, som kallas Curamusianer, kommer att bli en trogen vän till någon medmänniska som verkligen är i behov av det.

Bild: Mingel
Mingelbild från invigningen.

Invigningen hölls på Träffpunkt Simonsland i Borås och det blev en eftermiddag fylld med mingel, föreläsningar och intressanta möten.

Bild: Fredrik Arvevik
Fredrik Arvevik, IKT-samordnare Borås Stad, streamade ut
invigningen via webben så att äldre och anhöriga som inte
var på plats kunde följa med via datorn hemma.

Invigning

Bild: Sofie Nelsén
Sofie Nelsén.

Sofie Nelsén, enhetschef på Träffpunkt Simonsland hälsade alla välkomna och uttryckte sin glädje över bidraget från Curamus som nu gjort det möjligt att starta en frivilligcentral, något som hon önskat göra i snart två år. Vi känner alla någon som är ensam. Ensamheten är ett hot mot folkhälsan och jag vill bryta den isoleringen, sa Nelsén, och menar att satsningen kommer att bidra till en meningsfull vardag för många människor.

Bild: Paul Frankelius
Paul Frankelius.

Paul Frankenius från Curamus berättade om stiftelsen som sedan 1999 stöttat unga män och kvinnor i Sjuhäradsbygden att förverkliga idéer och ambitioner inom handel och ekonomi. Stiftelsen har även som mål att på olika sätt underlätta livet för äldre personer i bygden. Att projektet nu invigs tycker Frankelius är fantastiskt.

Bild: Per-Olof Höög

Per-Olof Höög, kommunfullmäktiges ordförande menar att Träffpunkt Simonsland är platsen där det händer. Det var bara ett och ett halvt år sedan träffpunkten invigdes och idag finns det aktiviteter på sex plan och hela huset sjuder av mångfald. Höög tackade för det ekonomiska bidraget som gjort projektet möjligt och konstaterade avslutningsvis att invigningen nu var ett faktum.

Bild: Knytning av band
I stället för att klippa ett band knöts ett band mellan parterna Per-Plof Höög
och Paul Frankelius.

Inspirationsföreläsning

Signe Isaksson är expert på Frivilligcentraler och frivilligledning med 20 års erfarenhet på lokal-, regional- och nationell nivå. Alla har något att ge och Sverige är ett fantastiskt "frivilligland", konstaterade Isaksson. Enligt en befolkningsstudie från Ersta Sköndal högskola så utförde 53 procent av Sveriges befolkning ideellt arbete med i snitt femton timmar per månad under 2014. Att driva en frivilligcentral handlar mycket om att ha en duktig frivilligsamordnare som hittar och kopplar ihop rätt frivilligarbetare med rätt person. Anledningar till möten kan vara skiftande, men det som eftersöks är någon att prata med, sällskap och praktisk hjälp.

Bild: Signe Isaksson
Signe Isaksson.

En frivilligcentral ska bland annat vara ett informationskontor för hela kommunen och synliggöra insatser och betydelsen av frivilligas insatser, underlätta för enskilda, grupper och organisationer att göra insatser i närområdet samt vara ett komplement till privat- och offentlig sektor. Signe Isaksson talade också om frivillighet och vad det innebär att vara frivillig. Som frivillig ska man exempelvis själv få bestämma var ribban ska ligga, vad man ska göra, vilken förening man vill vara med i, hur mycket tid man vill lägga och när man vill ställa upp. En frivilligcentral tillfredsställer både människan och samhället och forskningsrön säger att hjälpa andra stimulerar, ger bättre hälsa och ger bra livskvalitet. Avslutningsvis nämnde Isaksson den Internationella Frivilligdagen som är den 5 december.


Paneldebatt

Bild: Paneldebatt
Paneldebatt med Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka, Elsie Juterot, anhörig,
Ann-Kristin Johansson, Curamusian, Signe Isaksson samt moderator Johan Lassing.

Nedan följer en summering av deltagarnas inlägg.

Lennart: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, drivs på uppdrag av regeringen har till uppgift att samla in, sammanställa och sprida information och kunskap inom anhörigområdet. Ett av Nka:s uppdrag är att bidra till att utveckla metoder och stöd för anhöriga. Jag tror att projektet Curamusian kommer att betyda väldigt mycket för Borås Stad. Antalet äldre blir fler och antalet äldre som behöver stöd kommer också att öka, vilket innebär en utmaning som hela samhället behöver ställa upp på. Det är viktigt att visa på de ekonomiska vinster som görs genom att stödja både äldre och anhöriga.

Elsie: Det kom som en chock att plötsligt vara anhörigvårdare. Men när jag fick anhörigstöd minskade oron och ensamheten. Jag tror att det hade varit väldigt bra för mig, i det första skedet, om jag hade fått komma i kontakt med en Curamusian, det hade hjälpt till att bryta isoleringen.

Ann-Kristin: Jag hoppas att det jag kan göra kommer till nytta oavsett om det är stort eller smått. Möten skapar något bra för alla och det jag ger får jag tillbaka. Alla har behov av att bli sedda och bekräftade, och det gäller att leva hela livet ut. Som Curamusian hoppas jag kunna vara lyhörd och en god medmänniska och det här projektet kommer att bli kanon!

Signe: Hjälps man åt står man stadigt. Det är viktigt, inte bara med frivilliginsatser, utan även att man har en samsyn. När det gäller frivilligcentraler måste man tänka långsiktigt och bygga upp strukturer. Anhöriga är en grupp som skulle behöva hjälp med exempelvis avlastning och jag hoppas att alla anhöriga i Borås får en stor skjuts av projektet.

Jag är Curamusian!

Kent Johansson är med i Sveriges Pensionärsförbund som har kontor och möten i huset. En dag blev han tillfrågad om han ville bli Curamusian. Kent har kommit i kontakt med många människor genom sitt tidigare arbete och genom engagemang i föreningar och tyckte att det lät intressant.

Bild: Kent Johansson
Kent Johansson är en av hittills
fjorton Curamusianer.

  – Det känns bra att få ställa upp som medmänniska och göra roliga saker med och för någon annan. Det kommer bli ett plus i kanten för både mig och dem jag träffar. Men jag gör det inte för min egen skull utan för dem som inte har någon chans att få komma ut eller som är ensamma, säger Kent Johansson.

Dagen avslutades med mingel, förtäring och rundvandring på Träffpunkt Simonsland.

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2016-10-28 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson