Bipolär sjukdom ur flera perspektiv

Bipolär sjukdom påverkar inte bara personen med diagnosen utan i hög grad också de anhöriga vars egna behov får stå tillbaka. De anhöriga utsätts för en enorm påfrestning och livet är ofta en förtvivlad kamp för överlevnad.

Marie Rusner version 2
Marie Rusner

Det framgår i en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Bakom avhandlingen står psykiatrisjuksköterskan Marie Rusner, idag verksam som forskningsledare på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Avhandlingen har titeln "Bipolär sjukdom – ur ett existentiellt perspektiv". I avhandlingen beskrivs hur det är att leva med sjukdomen, både som drabbad och som anhörig.

– Tidigare forskning om anhöriga har ofta fokuserat på hur de anhöriga kan stödja den som är sjuk. Vilket stöd de anhöriga själva behöver har inte uppmärksammats på samma sätt, säger Marie Rusner.

I sin avhandling lyfter hon därför fram både patienternas och de anhörigas behov.

– Den viktigaste faktorn för ett gott liv med bipolär sjukdom – både för den som är sjuk och de anhöriga - är ett bärkraftigt gemensamt vardagsliv. Bådas behov av stöd måste därför mötas, konstaterar hon.

I sin avhandling presenterar hon ett nytt synsätt på vård vid bipolär sjukdom. Målet bör handla om att ha en transparant kommunikation, att möta faktiska behov och att stärka samhörigheten mellan den som är sjuk och de anhöriga.

Läs mer om avhandlingen på Linnéuniversitetets webbplats. Gå in på www.lnu.se/ub/soka/ och skriv in Marie Rusners namn i sökfältet.

Senast uppdaterad 2014-01-08 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson