Att få ha ett aktivt arbetsliv efter pensionen

Vid årsskiftet valde Bengt Grandin, 85 år, att gå upp till heltid, efter att ha börjat på Homsans nystartade dagliga verksamhet: "Kulturverkstan" i Bredäng.

  – Bengt är mer kreativ än någonsin nu när han kan ha fullt fokus på sitt konstnärskap. Att få fortsätta jobba som äldre borde vara en självklarhet för alla personer med funktionsnedsättning, konstaterar Ingeborg Belfrage Grönlund, hantverkspedagog och får medhåll av Homsans verksamhetschef Anne Lagerman.

Det är förmiddag på Homsans dagliga verksamhet "Kulturverkstan". Bengt Grandin arbetar koncentrerat med att bygga vidare på sin häst. Just nu är det en knöl på ena benet som tar form under hans flitiga händer. Gipsbindor klipps till lagom storlek och fästs på hästen.

Bild: Bengt Grandin
Bengt Grandin på Homsans Kulturverkstad skulpterar en häst.

Bengt har arbetat med sin häst i mer än en månad berättar Ingeborg Belfrage Grönlund, som är hantverkspedagog på Homsan och arbetshandledare till Bengt sedan flera år.

  – Bengt har varit deltagare i Homsans dagliga verksamhet i flera år, senare åren på deltid. Men tack vare att han valde att flytta över till "Kulturverkstan", som är en renodlad skapande verksamhet fick Bengt ny energi att jobba och delta i olika aktiviteter, vilket i sin tur gjorde att han gick upp i arbetstid, 85 år gammal. Nu när han kan ha full fokus på sin konst är han mer kreativ än någonsin, berättar Ingeborg.

Jobbar i sin egen takt

  – Vi ser att han trivs som fisken i vattnet. Lokalerna är anpassade med stora fönster och bra ljus. Bengt jobbar i den del som är lite lugnare och det passar honom väldigt bra. Att vi kan erbjuda olika tempo inom vår skapande verksamhet innebär att Bengt kan jobba helt och fullt ut i sin egen takt. Även om det går rätt långsamt med varje konstverk så är det absolut inte något fel på kreativiteten, säger Ingeborg och frågar Bengt varför han just valt att göra en häst.

  – Jag tycker om hästar och djur. Och kyrkor, säger Bengt och visar ett av de käraste konstverken i samlingen – en svart katt. På senaste utställningen i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten fanns katten med, han fick många bud på den, men den är och förblir i Bengts ägor.

  – Men blir du inte trött av att jobba hela långa dagarna, säger Ingeborg med hög röst lutat mot det örat som Bengt har lite hörsel kvar på?

  – Nej, jag fortsätter jobba när jag kommer hem också, svarar han. Då klipper jag ut tomtar från omslagspapper.
Vi blir väldigt nyfikna på hans projekt, men mer får vi inte veta. För nu är det lunch och Bengt ska fylla på energiförrådet inför en skapande eftermiddag till i sitt långa liv.

Bild: Ingeborg Belfrage Grönlund och Bengt Grandin
Ingeborg Belfrage Grönlund och Bengt Grandin.

Alla ska få känna sig delaktiga

  – Bara för att man blir äldre är det inte säkert att man vill sluta jobba. Det är ofta lika viktigt då som tidigare, att ha en meningsfull daglig verksamhet, men i sitt eget tempo. Inom Homsan försöker vi erbjuda just det. En aktiv daglig verksamhet med tydliga mål, som också anpassas till var och ens tempo. Det avgörande är att alla får känna sig delaktiga, ha meningsfulla aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar, säger Anne Lagerman, verksamhetschef på Homsan och fortsätter:

  – För många äldre med funktionsnedsättning är det svårt att skapa sig en hobby, när man slutat på dagliga verksamheten. Livet kan bli väldigt isolerat och innehållslöst. Man tappar ofta sin kontaktperson, och har kanske inte heller tidigare ingått i sociala sammanhang, utöver den dagliga verksamheten. Att få vara kvar i en daglig verksamhet är är också ett sätt att få bibehålla sin funktion.

Bild: Anne Lagerman
Anne Lagerman.

Skapande verksamhet populärt

Homsan har under senare år arbetat för att öka flexibiliteten för sina deltagare. Ett av de senare tillskotten är "Kulturverkstaden". Även den verksamheten är utformad för olika arbetstempon och individuella förutsättningar. Några av de äldre deltagarna uppskattar mer lugn och ro och vill arbeta deltid, andra vill ha högre tempo.

  – Även många anhöriga, t ex syskon till äldre som jobbar hos oss, ser oerhört positivt på att vi kan erbjuda en fortsatt verksamhet för personer efter 65 år. Om man inte får den möjligheten kan anhöriga ofta behöva ta ett tyngre ansvar för att säkerställa att närstående får en fortsatt meningsfull tillvaro. Följden av att inte få fortsätta med sin dagliga verksamhet kan för vissa personer tyvärr innebära en tillvaro i isolering, utanförskap, inte så sällan med depression som följd.

Och just skapande verksamhet är något som efterfrågas av allt fler, menar Anne Lagerman:

  – Att få jobba med skapande verksamhet blir mer och mer populärt. Många som är äldre har inte fått möjligheten att uttrycka sitt behov av skapande verksamhet tidigare.

  – Hos oss finns det flera 65-plussare som längtar mer till jobbet än vad vissa 25-åringar gör. De äldre har ofta en historia där man vuxit upp på institution och inte fått chansen att träna sin sociala förmåga. Den sociala delen kan bli än mer besvärlig om man inte längre få ha kvar rätten till daglig verksamhet, säger Anne Lagerman och berättar att stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad har olika inställningar när det gäller möjligheten att få fortsätta med insatsen daglig verksamhet efter 65 år.

Äldre ska kunna ha ett aktivt liv

På stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmen ser man positivt på att personer över 65 år ska kunna få fortsätta inom en daglig verksamhet:

  – Vi ser väldigt positivt på att personer som är äldre ska kunna ha ett aktivt liv, exempelvis genom att fortsätta delta i en daglig verksamhet. För den enskilda personen betyder det ofta väldigt mycket, säger biträdande enhetschef Ingrid Johansson vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, beställarenheten, funktionsnedsättning.

Hon betonar att det är olika hur man vill ha det efter att man nått pensionsåldern, men att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning försöker vara så lyhörd som möjligt inför brukarnas behov. En viktig del är regelbundna uppföljningar så insatsen alltid motsvarar den enskildes behov.

  – Många ställer in sig på pensionen och ett lugnare liv, medan vissa vill kunna "arbeta" kvar och fortsätta leva ett mer aktivt liv. Vi försöker vara så flexibla som möjligt och se till den enskildes behov. Vill man till exempel trappa ner till halvtid försöker vi lösa det också, säger Ingrid Johansson och fortsätter:

  – Handläggarna som är ute och träffar våra brukare, som valt att jobba vidare efter 65 år, ser att det har stor betydelse för den enskilda personen. Vi hoppas även fortsättningsvis kunna erbjuda våra äldre brukare, som har hälsan och orken, möjlighet till ett aktivt liv i gemenskap inom en daglig verksamhet.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2016-06-21 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson