Nyheter

Svarsbank med råd och stöd till anhöriga

Via psykologiguiden.se kan anhöriga och andra få råd och stöd i psykologiska frågor. Här finns också en stor fråga-svarsbank. Förra året hade webbplatsen cirka tre miljoner besökare.

20 000 barn och unga i Finland är omsorgsgivare åt en familjemedlem

Cirka tusen minderåriga har ett avtal om vård och omsorgsansvar med kommunen.

Eslöv och Skellefteå deltar i projektet Vi är med!

I höst går projektet in i Fas 2 och ska då "rulla vidare" till ytterligare två kommuner. Eslövs och Skellefteå kommun har båda tackat ja och vi ser fram emot att välkomna dessa båda kommuner in i projektet!!

Samråd om anhöriga på arbetsmarknaden

Elva ideella organisationer stod för arrangemanget och gästade konferensen tillsammans med danska politiker och arbetsgivarföreningar.

Ny version av webbutbildningen Våga fråga!

Från och med den 21 maj finns det en ny version av webbutbildningen Våga fråga som innehåller uppdateringar avseende lagtexten.

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Inspirationsdag med fokus på personcentrerad vård

Hur brukarerfarenheter kan bidra till en mer personcentrerad psykiatrisk vård, var en av diskussionspunkterna på konferensen "Visa Vägar" i början av maj.

Projektet söker ytterligare en kommun för samarbete!

Projektet Vi är med! skall ta fram nya metoder för att vuxna människor med flerfunktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga.

Mer kunskap och ökat stöd

Socialstyrelsen får i uppdrag att öka vård- och omsorgspersonalens kunskap om suicidpreventivt arbete. Stödet till personer som förlorat en närstående ska också förbättras.

Anhörigriksdagen 2019: –Socialministern vill se en nationell anhörigstrategi

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka

Föregående12