Nyheter

Gratisapplikation för personer med demenssjukdom

Appen ger användaren konversationsinspiration i form av bilder på kända personer, platser, händelser och historiska ögonblick.

Så ska utlandsfödda åldras värdigt

Stora gap mellan familjer, föreningar och den offentliga välfärden. Det är en av flera knutar som behöver lösas för att utlandsfödda ska kunna åldras med värdighet i sitt nya hemland.

Två nya kunskapsöversikter inom områdena funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning

Kunskapsöversikter om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning samt vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY.

Välbesökt inspirationsdag med goda exempel på anhörigstöd

Nka var en av arrangörerna när fyra brukarorganisationer berättade hur man arbetar med stöd till anhöriga.

Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom

SBU kommenterar en översikt om sju studier gällande utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom.

Testmiljöer minskar gapet mellan forskning och innovation

Forskning om teknik påverkar den äldre personens integritet och hemkänsla eller om det ger en ökad känsla av trygghet för den äldre personen, anhöriga och vårdgivare.

”Patienters erfarenheter grund för tillsyn av vården”

Det finns ingen som tar ansvar för helheten, menar artikelförfattaren.

Ny rapport om kvalitet i äldreomsorgen i Norden

Pressmeddelande om ny rapport.

Ersta Vändpunkten

Ersta Vändpunktens projekt i förskolan som handlar om att ge stöd till personal i frågor som gäller föräldrar med missbruk och att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till familjer med missbruksproblem.

Först med specialteam för demenssjuka

Specialteam för demensvård i Uppsala ska ge kontinuitet och bättre vård till en grupp med särskilda behov.

Föregående123