Nyheter

Socialstyrelsen har fått uppdrag att samordna den statliga kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa

Socialstyrelsen har fått ett treårigt uppdrag att samordna hur staten styr och utvecklar området psykisk ohälsa utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Lokala nyheter

Lokala nyheter inom området Äldre från hela landet

Intervju med Tomas Sjödin i När livet vänder

Tips om intervju i När livet vänder.

Årlig temadag för anhörigkonsulenter i länsnätverk

Stockholms läns nätverk för anhörigkonsulenter och motsvarande yrkesgrupper har inlett en verksamhet med att hålla gemensamma årsträffar, där centrala teman för anhörigstödsverksamheter tas upp.

Anhörigas vård värd miljarder kronor

sr.se: Varje anhörig till en cancersjuk gör vårdande insatser värda i snitt hundratusentals kronor, men stödet från samhället är litet visar ny forskning som gjorts vid länssjukhuset Ryhov.

Lokala nyheter

Lokala nyheter inom området Äldre från hela landet.

Våga Fråga - ett projekt för att bryta ned fördomar och attityder om psykisk ohälsa.

Det är anhörigsamordnare, psykiatrisamordnare, psykiatrisjuksköterska och Forshaga-Munkfors församling som har initierat projekt Våga Fråga. Hjärnkoll och Ett Öppnare Värmland är också med.

Chefens fråga förändrade allt

Intervju: Balansen mellan arbete och privatliv sattes i gungning när Mias tonårsson hamnade snett.