Nyheter

Nytt material för stöd i mötet med barn

Stockholms läns landsting har tagit fram material som kan användas i vården i mötet med barn till vuxna patienter som är fysisk sjuka, psykiskt funktionsnedsatta, missbrukar eller som hastigt avlider.

UMO.se vill nå unga som mår dåligt

Om du har någon ung person som mår dåligt i din närhet kan du hänvisa till UMO.se. Här hittar man svar som kan få en att må bättre.

Studie om internetbaserade stödgrupper

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver om Peter Larm, socionom och medicine doktor i klinisk beroendeforskning, som på uppdrag av CAN genomfört studien ”Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen?”

Framtidens psykiatri ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, är ett dynamiskt nätverk där flera patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området ingår.

Erfaren forskare knyts till uppdraget Psykisk hälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och har haft ett intresse för anhörigfrågor inom psykiatrin i över 20 år.

Samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH

om ett steg i att skapa möten och samverka mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer har Lennart Magnusson och Mats Ewertzon från Nka haft ett möte med NSPH:s arbetsgrupp för anhörigfrågor.

Nyhetsbrevet Psykisk ohälsa nr 1 2012

Det första nyhetsbrevet 2013 inom Psykisk ohälsa finns nu att läsa.

Nyhetsbrevet Barn som anhöriga nr 4 2012

Årets sista nyhetsbrev inom Barn som anhöriga finns nu att läsa.

Allt fler äldre vårdas av anhöriga

Det har blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående, visar en rapport som forskare på Stockholms Universitet tagit fram åt fackförbundet Kommunal. Men många av de som vårdar sina anhöriga tvingas ofta gå ner i arbetstid för att klara av omsorgen.

Att vara barn till förälder med allvarlig somatisk sjukdom

Nka har producerat en filmad föreläsning med Petra Linnsand, leg psykolog och förskollärare. Föreläsningen heter "Att vara barn till förälder med allvarlig somatisk sjukdom".

Föregående12