Nyheter

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu kan 1177 Vårdguiden laddas ner som en mobilapp med genvägar till webbplatsen 1177.se och olika e-tjänster. På 1177.se kan man bland annat läsa om psykisk ohälsa och stöd till anhöriga.

Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen

Det föreslår LSS-utredningen som lämnades över till övergångsregeringen

Stödgrupper för barn och vuxna där en förälder har dött

Bräcke diakoni erbjuder stödgrupper för barn och vuxna där en förälder dött. Under våren anordnas fyra grupper som träffas i lokaler i centrala Göteborg.

Flerfunktionsnedsättning – var med i arbetet!

FUB söker fem personer med stor kunskap om personer med flerfunktionsnedsättning till en ny arbetsgrupp. Uppdraget är fram till maj 2020.

Slutbetänkande om insatser inom psykisk hälsa

Ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga betonas i det slutbetänkande som idag överlämnades till regeringen.

Antologin som ska bidra till en mer nyanserad diskussion

Reportage från Lanseringen av boken: ”Forskning om personlig assistans – en antologi”

Forskare söker ungdomar till ny nätbehandling

Stockholms universitet söker unga personer som lider av nedstämdhet och som vill få behandling via nätet. Behandlingen pågår i åtta veckor och är kostnadsfri.

Projekt som ska belysa genusaspekter av anhörigskap

Jämställdhetsmyndigheten beviljar 1 miljon kronor till Anhörigas Riksförbund som i samverkan med Nka ska belysa genusaspekter av anhörigskap.

Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Barn till cancersjuka föräldrar behöver mer stöd

En ny registerstudie visar att det är vanligt att barn som har en förälder med cancer, går ut nian med lägre betyg

Föregående1234567...