Nyheter

Närståendepenning ökar – men många ger vård utan ersättning

Dagens Nyheter skriver om att utbetalningarna av närståendepenning ökade under 2017. Men att många fortfarande ger vård utan ersättning.

Statsministern kommenterar assistansutkast

Statsminister Stefan Löfven tar avstånd från hårt kritiserade utkast som regeringens utredare testat i en expertgrupp, om barn och äldres assistans. Det skriver Aftonbladet.

Viktiga steg i arbetet med att stoppa våld mot barn

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och ett utökat engagemang från flera länder. Det blev resultatet av toppmötet "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit" som arrangerades den 14–15 februari i Stockholm.

Det finns barn och unga som får axla en tung börda, och det riskerar att gå ut över deras egen skolgång och hälsa

Barn och unga anhöriga diskuterades i länsgemensam ledning i samverkan.

Vårdsamordnare ger snabbare återhämtning vid depression

En svensk studie med närmare 400 deltagare visar att patienter med depression tillfrisknar snabbare om de får stöd av särskilda vårdsamordnare i primärvården.

"Konferensen Livets möjligheter är viktig för att ge stöd, tips och ökad kunskap till anhöriga, assistenter och övriga professionella"

Medarrangörerna i konferensen Livets möjligheter förklarar varför konferensen är viktig.

Hannes behöver personlig assistans dygnet runt

För att ett barn med flerfunktionsnedsättning ska kunna bo hemma och vara delaktig är personlig assistans en förutsättning. Hannes, 13, har personlig assistans dygnet runt och tack vare det fungerar livet – för hela familjen.

Intervju med forskaren Elizabeth Hanson från Nka i senaste Omvårdnadsmagasinet

Anhöriga behöver bättre stöd. Det slår Elizabeth Hanson, FoU-ledare och forskare på Nka, fast i ett reportage i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet.

Ny webbportal vill förändra synen på psykisk ohälsa

Genom berättelser, krönikor och information vill Mind Forum visa att ”livet händer och berör oss alla”. På webbplatsen kan också anhöriga chatta med varandra.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga

Den 5-6 februari anordnade Nka och Socialstyrelsen ett möte för forskarnätverket "Barn som anhöriga".

Föregående1234567...