Nyheter

Stödmaterial för samtal om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Det har tagits fram ett material som ger stöd kring hur man kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Socialstyrelsen ger råd till anhöriga som vårdar en närstående

På Socialstyrelsens webbplats för covid-19 finns nu svar på vanliga frågor från anhöriga. Tanken är att svaren ska fungera som stöd för den som vårdar en närstående.

Pressmeddelande: Eurocarers kräver omedelbara åtgärder för att stödja informella omsorgsgivare i Europa

Eurocarers uppmanar EU:s institutioner och medlemsländer att genomföra omedelbara åtgärder för att uppmärksamma och stödja informella omsorgsgivare.

Barn och unga anhöriga extra utsatta under coronakrisen

Läs intervjun med Sofia Lind som arbetar på stödverksamheten Trappan i Uppsala.

Många samtal till Cancerlinjen från anhöriga

Många anhöriga till cancersjuka har hört av sig till Cancerlinjen och uttryckt sin oro kring den rådande situationen med coronaviruset, rapporterar Sveriges Radio.

Kunskap minskar stigmatisering

Kunskap hos omgivningen om psykisk ohälsa är viktig för anhörigas välmående. Det visar en studie där man undersökt hur anhöriga upplever stigmatisering från samhället.

Hanteringen av apoteksfullmakter förändras

Förändringen innebär bland annat att en giltighetstid införs och att personer som hämtar ut någon annans läkemedel måste ge samtycke.

Uppdaterad webbplats ska underlätta för personal

I den nya versionen av Kunskapsguiden ska det vara enklare för personal att hitta stöd och vägledning.

Nka presenterade sitt arbete kring unga omsorgsgivare

Under en konferens i projektet Motivation leder till framgång presenterades några av de insatser som Nka gör för unga omsorgsgivare.

Nka och Socialstyrelsen hade möte

Nka och Socialstyrelsen har haft ett webbmöte för att bland annat diskutera uppdraget gällande att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Föregående1234567...