Nyheter

Nyhetsbrev nr. 8 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Skyddsvärnet startar stödgrupp för anhöriga

Nu startar en stödverksamhet för anhöriga till personer med missbruksproblematik. Bakom satsningen står den ideella organisationen Skyddsvärnet.

Rapport från Habiliteringens kvalitetskonferens

Under två dagar i mitten av september träffades 800 medarbetare från Sveriges habiliteringar på Svenska mässan i Göteborg, för att dela erfarenheter på temat "Habilitering med engagemang".

Se föreläsningen: Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen

Webbsändningen Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen kan nu ses i efterhand

Forskarnätverk Barn som anhöriga

–Forskarnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper.

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, berättar om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Nationellt strategimöte om anhörigstöd

Nationellt länssamordnarmöte i Sundsvall med bland andra Margareta Winberg på programmet.

Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring.

Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare

Nka och Linnéuniversitetet genomför en nationell enkätstudie riktad till 15-17 åringar. Hittills har drygt 1600 svar inkommit.

Välbesökt inspirationsträff för anhörigstödjarna i Huddinge kommun

Det var nästan 100 anhörigstödjare som deltog när anhörigkonsulenterna i Huddinge bjöd in till en eftermiddag för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte i slutet av april.