Nyheter

Projekt som ska belysa genusaspekter av anhörigskap

Jämställdhetsmyndigheten beviljar 1 miljon kronor till Anhörigas Riksförbund som i samverkan med Nka ska belysa genusaspekter av anhörigskap.

Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Barn till cancersjuka föräldrar behöver mer stöd

En ny registerstudie visar att det är vanligt att barn som har en förälder med cancer, går ut nian med lägre betyg

Filmer om unga omsorgsgivare

Filmer om unga omsorgsgivare och deras upplevelser av att leva nära någon med psykisk ohälsa, som missbruk eller sjukdom.

Anhörigdag

Anhörigdagen om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning finns nu på Nka Play

Nyhetsbrev nr 11

Årets sista nyhetsbrev från Nka innehåller bland annat: Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

Välbesökt uppstartsmöte

för projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

SIP - samordnad individuell plan

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP

”Det spelar roll att vi är här igen – det gör skillnad”

LSS-manifestationen den 3 december, på Norrmalmstorg i Stockholm, samlade ett stort antal personer.

Många samtal om psykisk ohälsa till Anhöriglinjen

Majoriteten av dem som idag kontaktar den nationella stödtelefonen är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. De som ringer blir också allt yngre.