Nyheter

Ungdomars psykiska hälsa i fokus

Onsdagen den 10 oktober infaller "Världsdagen för psykisk hälsa". I år har WHO valt att fokusera på ungdomar psykisk hälsa i en föränderlig värld.

Storsatsning för stöd till nyanlända tjejer

De senaste åren har antalet ensamkommande tjejer ökat. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd hos unga nyanlända och tjejer är extra utsatta.

It Takes a Village ger tidsfrist

För få nordiska bidrag gör nu att den internationella konferens "It Takes a Village" förlänger ansökningstiden för abstracts.

Utvecklingsdag i Sävsjö om anhörigstöd

Den 26 september 2018 arrangerade Sävsjö kommun, i samarbete med Nka, en utvecklingsdag om anhörigstöd under rubriken Anhörigstöd - ett uppdrag som berör oss alla. Läs en rapport från dagen.

Hjärnkraft testar anhörig-app

Under hösten 2018 kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att erbjudas möjligheten att använda ny app kostnadsfritt.

Anhörigfokus på Infoteket

Tre evenemang med anhörigperspektiv. Det anordnar Infoteket i Uppsala under oktobermånad.

Ambulans med psykiatrisk personal ska öka patientsäkerheten

Ambulanssjukvården i Skaraborg satsar på en ny typ av ambulans – en psykiatrisk bedömningsbil - som ska användas vid akuta situationer som rör psykisk ohälsa.

Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2018

Nka uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan med en informationskampanj.

Inte nöjd med vården

Nytt informationspaket från Socialstyrelsen för missnöjda patienter och närstående

Nominera till etikpris

Nu kan man nominera kandidater till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2018.