Nyheter

Nyhetsbrev nr.9 från Nka

Nka:s nyhetsbrev nr 9 innehåller bland annat, enkät om anhörigstöd, Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka.

Podd-samtal ska göra vården bättre

I podden ”Kafferast i kunskapsfabriken” kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals. Syftet är att utveckla den psykiatriska vården.

Att samtala med barn

Nu finns ett nytt kunskapsstöd som ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn.

Att få träffa andra anhöriga är a och o

Föreläsning, panelsamtal och tipspromenad när Borås stad uppmärksammade Nationella anhörigdagen .

Cancerforskning som lyssnar in de anhöriga prisas

LMK-stiftelsens medicinpris på 750 000 kronor går i år till Anne Wennick vid Malmö universitet och Marlene Malmström vid Lunds universitet.

Demenslotsen ger anhöriga rätt stöd vid rätt tid

En digital vägvisare för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med demens, eller misstankar om demens.

RättVisat vinner pris för årets bästa samhällsförbättrare

Appen RättVisat från Bräcke diakoni som hjälper funktionsnedsatta att berätta om sig själva och sitt sätt att kommunicera är vinnaren i tävlingen Årets idéburna samhällsförbättrare.

Lyssna till barnen!

Det var ett samlat budskap från Nkas ”Forskarnätverket Barn till anhöriga”, som höll sitt årliga två-dagarsmöte i september.

Enkät om anhörigomsorg

Statistiska centralbyrån genomför nu på uppdrag av Linnéuniversitetet och Nka en enkätstudie till befolkningen för att kartlägga hur många människor vårdar, hjälper eller stödjer personer som står dem nära.

Stora skillnader i stödjande insatser för småbarnsfamiljer

Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med sina barn varierar kraftigt över landet. I drygt hälften av landets kommuner saknas tillgång till sådan verksamhet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.