Nyheter

RättVisat vinner pris för årets bästa samhällsförbättrare

Appen RättVisat från Bräcke diakoni som hjälper funktionsnedsatta att berätta om sig själva och sitt sätt att kommunicera är vinnaren i tävlingen Årets idéburna samhällsförbättrare.

Lyssna till barnen!

Det var ett samlat budskap från Nkas ”Forskarnätverket Barn till anhöriga”, som höll sitt årliga två-dagarsmöte i september.

Enkät om anhörigomsorg

Statistiska centralbyrån genomför nu på uppdrag av Linnéuniversitetet och Nka en enkätstudie till befolkningen för att kartlägga hur många människor vårdar, hjälper eller stödjer personer som står dem nära.

Stora skillnader i stödjande insatser för småbarnsfamiljer

Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med sina barn varierar kraftigt över landet. I drygt hälften av landets kommuner saknas tillgång till sådan verksamhet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Sök bidrag ur fonden: Syster Hulda Englunds stiftelse

Syster Hulda Englunds stiftelse lämnar sedan 2014 bidrag till enskilda personer, som tillhör personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) i LSS lagstiftningen, samt till föreningar som arbetar för målgruppen.

Pressmeddelande: World Mental Health Day 2018: Låt oss arbeta tillsammans för att främja god mental hälsa för unga omsorgsgivare!

Onsdagen den 10 oktober är det dags för "World Mental Health Day" och Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka vill slå ett extra slag för årets tema - Ungdomar och psykisk hälsa i en föränderlig värld.

Lnu och Nka doktorander på konferens i Sheffield i stort internationellt forskningsprogram Sustainable Care: Connecting People and Systems

Den 25-26 september befann sig doktoranderna Maria Nilsson och Joana Vicente, båda knutna till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitet, i Sheffield, Storbritannien.

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående

Drygt 70 procent av dem som beviljas ersättning är kvinnor. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Forskning visar att utbildning i och användning av digital teknik kan minska ensamhet hos äldre.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

I november startar en samtalsgrupp för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning