Nyheter

Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utvärderat Nka:s verksamhetsberättelse (2017) och konstaterar att verksamheten är angelägen, innovativ och varierad, samt präglas av bred kompetens och hög produktivitet.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ska därmed ge rätt till personlig assistans konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Lättare söka hjälp med ny app

Appen ”Hur mår du.nu” hjälper unga att berätta hur det känns och vad de behöver prata om.

Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro

Lena Hallengren i en intervju om regeringens hållning till LSS-utredningen, sin medverkan på konferensen Livets Möjligheter och framtidens anhörigstöd.

Minskad assistans drabbar anhöriga

Ytterligare nerdragningar av assistansen till personer med funktionsnedsättningar riskerar att skapa ett utbildningsglapp och drabbar även de anhöriga, menar Jenny Anderberg, rektor vid Furuboda folkhögskola.

Ojämlika villkor i äldrevården

Äldrevård är en anhörig- och kvinnofråga. Det framkom på PRO:s och ARC:s seminarium, den 8 mars, i Stockholm.

Hedersdoktorer med erfarenhet av depression och självmord

Genom att utse Niklas Ekdal och Pia Minatis till hedersdoktorer vill Linköpings universitet öka kunskapen om psykisk ohälsa.

Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen förbjuder patienter att ge anhöriga åtkomst till patientjournalen

En färsk dom från Högsta Förvaltningsdomstolen förbjuder patienter att ge anhöriga elektronisk åtkomst till patientjournalen.

"När livet vänder"

Onsdagen den 4 april kl 20:00 sänder SVT2 "När livet vänder" där Anna Pella, mamma till dottern Agnes 14 år som föddes med en hjärnskada medverkar och berättar om hur familjen tagit sig igenom livet tillsammans.

Habilitering är ett underbart område att arbeta med

Artikel i Läkartidningen om konferensen Livets möjligheter