Nyheter

Nytt anhörigstöd via nätet

Nu kan den som är anhörig till någon med alkoholproblem få stöd via den kostnadsfria internetkursen eCraft. Bakom kursen står Region Stockholm.

Projektet Vi är med! presenterades vid en forskarkonferens i Berlin

Huvudtemat för konferensen är Participation and participatory research vilket med god vilja kan översättas till delaktighet och medagerande i forskningen/projektet.

Föräldrar till barn med trotsproblematik och deras behov av stöd

Att ha ett barn med trotsproblematik kan påverka stora delar av livet och många föräldrar känner att de inte får det stöd som de behöver. Det visar en undersökning som projektet Trots allt! har gjort.

Nka webbsänder Anhörigdagen den 3 mars 2020

Anhörigdagen den 3 mars kommer att sändas på Nka:s webbsida och Facebooksida.

Här uppmärksammas Sällsynta dagen 2020

Den 29 februari är det Sällsynta dagen. Här hittar du några av evenemangen som uppmärksammar dagen för sällsynta diagnoser.

SBU ska utvärdera satsningar inom området barn och psykisk ohälsa

Regeringen har avsatt 2,5 miljoner kronor för detta uppdrag under 2020. SBU ska också identifiera kunskapsluckor och peka på utvecklingsbehov.

Studie belyser upplevelsen av att vara anhörig till en cancersjuk person

Många som är anhöriga till en person med cancer sätter den sjukes behov i första hand. Det visar en studie som har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till en cancersjuk person.

Ny studie om stöd till barn som mist en förälder i cancer

Megan Weber Falk har forskat om psykosociala åtgärder hos barn som mist en förälder i cancer.

Inbjudan till enkät om anhörigas medverkan i forskning

Nka, Linnéuniversitetet och Lunds universitet söker anhöriga för medverkan i en studie om brukarmedverkan.

Hur kan vi lyssna in barns åsikter i praktiken?

Företaget Enkätfabriken bjöd i januari in till ett frukostseminarium för att diskutera hur barn och unga röster ska tas tillvara.