Nyheter

En demensdiagnos är A och O

25 000 svenskar får varje år diagnosen demens och att vara anhörig är inte alltid så enkelt.

Internationell dag ska förebygga självmord

På söndag infaller den internationella suicidpreventiva dagen 2017. I anknytning till dagen arrangeras en rad olika aktiviteter runt om i landet

SvD/Sifo: Majoritet vill ha pengar för vård av anhörig

Två av tre vill att vuxna barn ska kompenseras ekonomiskt när de går in och tar hand om sina gamla och sjuka föräldrar.

Konferens: Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Sista dag för anmälan är den 15 september!

Barnen är också anhöriga

Kunskapen om barn som anhöriga måste öka inom sjukvården. Alla måste våga möta ett barn som har det svårt.

Hur upplever patienter och närstående vården?

Sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016.

Varför är missbrukarens anhöriga helt bortglömda?

En grupp som aldrig kommer till tals utan som är fullständigt bortglömd är just de närstående till missbrukaren/alkoholisten.

Anhöriga till dementa kräver mer hjälp

– Det finns inget anhörigperspektiv och det förutsätts att jag ska ta hand om min man.

Blev dement innan han fyllt 50

Livet har förändrats drastiskt efter att Juan fått besked om att han har Alzheimers sjukdom.

Intressanta webbinarier i september

I september arrangerar Nka flera intressanta webbinarier!