Nyheter

Anhöriga beskriver sin vardag och behov av stöd

Anhöriga upplever att deras liv tar en paus när en familjemedlem drabbas av psykisk ohälsa. Det visar en magisteruppsats där man sammanställt röster från närmare 500 anhöriga.

Digitala träffar om anhörigskap till personer med flerfunktionsnedsättning

Är du anhörig till en person med flerfunktionsnedsättning och har funderingar eller oro kring den rådande situationen med coronaviruset? Välkommen att delta i våra digitala drop in-träffar.

Webbutbildning har översatts till teckenspråk

Webbutbildningen "Utveckla stöd till anhöriga" finns nu även översatt till teckenspråk.

Information och råd med anledning av coronaviruset

Nka har skapat en sida där vi samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal.

Här erbjuds anhörigstöd för finsktalande: ”Ingen dag är den andra lik”

Borås Stad har anställt en finsktalande anhörigkonsulent för att kunna nå ut till fler finsktalande personer och uppmärksamma att den som vårdar, hjälper eller stöttar någon själv kan få stöd.

Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande i vården

Nu lanserar Socialstyrelsen ett material som ska förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa. Det har tagits fram i samverkan med patienter och anhöriga.

Information med anledning av coronaviruset Covid-19

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset kommer Nka delta i kommande möten och konferenser via webben i den utsträckning som det är möjligt.

Fullspäckad anhörigdag på Dalheimers hus

Den 3 mars var Nka på plats och bevakade anhörigdagen på Dalheimers hus. Läs reportaget från dagen eller titta på de inspelade föreläsningarna och intervjuerna.

Regeringen lämnar proposition om utökad rätt till personlig assistans

Regeringen föreslår i en proposition att hela hjälpbehovet vid andning och måltider i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Nyhetsbrev nr 2 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Kraftsamling för psykisk ohälsa, Webbutbildning från Sydafrika, Nka:s webbinarier