Nyheter

Nyhetsbrev nr 8 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi. EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag.

Webbinarium: Hela familjen i fokus

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

"Det är inte bara äldre som har anhöriga"

Debattartikel i Dagens Samhälle: Anhörigas Riksförbund är kritiska till regeringens nationella anhörigstrategi.

Anhörigvården i Sverige behöver systematiseras

Socialminister Lena Hallengren ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi.

Rapport från konferensen Värna våra yngsta 2019

–Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling"

Podcast om anhöriga och anhörigstöd

En podd från Eskilstuna om anhöriga, vilka de är och vilket stöd de får.

Nationella anhörigdagen och anhörigveckan

Nka, uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2019 med en informationskampanj som syftar till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

En IVA-dagbok hjälper inte bara patienten att bearbeta sina upplevelser i efterhand. Även de anhöriga har stor nytta av boken.

Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi

–De senaste åren har vi arbetat intensivt för att få till stånd en nationell anhörigstrategi. Nu välkomnar vi regeringens beslut, säger Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson

Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Föregående1234567...