Nyheter

Äldres isolering får svåra konsekvenser

Infoga bild i mittenytan . . Allt fler äldre ringer till den ideella organisationen Minds telefonlinje. Många uppger att livet tappat sin mening. – Vi märker en tydlig förändring i vad samtalen handlar om. De äldre som ringer hit pratar allt oftare om...

Vad är en god och nära vård - vad innebär det för anhöriga?

Nka bjuder in till onlinemöten för att diskutera slutbetänkandet från utredningen God och nära vård.

Coronapandemins konsekvenser ska analyseras

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska analysera konsekvenserna av coronapandemin för socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

Nyhetsbrev nr 5 från Nka

Innehåll: Eurocarers kräver omedelbara åtgärder för att stödja informella omsorgsgivare i Europa, Barn och unga extra utsatta under coronakrisen, Minds självmordslinje nu öppen dygnet runt

Lägesbilder om social problematik och utsatthet ska sammanställas

Landets länsstyrelser har fått i uppdrag att samla in och sammanställa lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet.

Socialstyrelsen ger råd till anhöriga som vårdar en närstående

På Socialstyrelsens webbplats för covid-19 finns nu svar på vanliga frågor från anhöriga. Tanken är att svaren ska fungera som stöd för den som vårdar en närstående.

Pressmeddelande: Eurocarers kräver omedelbara åtgärder för att stödja informella omsorgsgivare i Europa

Eurocarers uppmanar EU:s institutioner och medlemsländer att genomföra omedelbara åtgärder för att uppmärksamma och stödja informella omsorgsgivare.

Många samtal till Cancerlinjen från anhöriga

Många anhöriga till cancersjuka har hört av sig till Cancerlinjen och uttryckt sin oro kring den rådande situationen med coronaviruset, rapporterar Sveriges Radio.

Hanteringen av apoteksfullmakter förändras

Förändringen innebär bland annat att en giltighetstid införs och att personer som hämtar ut någon annans läkemedel måste ge samtycke.

Uppdaterad webbplats ska underlätta för personal

I den nya versionen av Kunskapsguiden ska det vara enklare för personal att hitta stöd och vägledning.

Föregående1234567...