Nyheter

Stödgrupper för barn och vuxna där en förälder har dött

Bräcke diakoni erbjuder stödgrupper för barn och vuxna där en förälder dött. Under våren anordnas fyra grupper som träffas i lokaler i centrala Göteborg.

Projekt som ska belysa genusaspekter av anhörigskap

Jämställdhetsmyndigheten beviljar 1 miljon kronor till Anhörigas Riksförbund som i samverkan med Nka ska belysa genusaspekter av anhörigskap.

Barn till cancersjuka föräldrar behöver mer stöd

En ny registerstudie visar att det är vanligt att barn som har en förälder med cancer, går ut nian med lägre betyg

Anhörigdag

Anhörigdagen om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning finns nu på Nka Play

Nyhetsbrev nr 11

Årets sista nyhetsbrev från Nka innehåller bland annat: Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

Nyhetsbrev nr 10

Nka nyhetsbrev nr 10 innehåller bland annat Besök från barn- äldre och jämställdhetsministern, Alla barns rätt till en bra start i livet, Projekt Vuxensyskon

Unik forskningsantologi om personlig assistans presenteras den 6 december

KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna nu samlat bidrag från 21 forskare i boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” som lanseras den 6 december.

Ökat förtroende och status för organisationen SHEDO tack vare systematisk uppföljning

Läs reportaget om SHEDO och Nka:s senaste rapport, Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende.

Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

En systematisk uppföljning av en utbildning för anhöriga

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter

Föregående1234567...