Nyheter

Malmö stad har lanserat webbsida för anhöriga

Malmö stad har lanserat en webbsida för anhöriga som har frågor om stöd och omsorg eller är oroliga för coronavirusets konsekvenser.

Anna Pella har utsetts till Folke Bernadotte Stiftelses stipendiat år 2020

Genom arbetet som författare och journalist och med egen erfarenhet har Anna skaffat sig bred och djup kunskap om barn med funktionsnedsättning och deras familjers livsvillkor.

Nyhetsrev nr 3 från Nka

Innehåll: Anhöriga och coronaviruset, Digitala träffar om anhörigskap till personer med flerfunktionsnedsättning, Nka erbjuder Zoom Meetings till kommunernas anhörigstöd

Information och råd med anledning av coronaviruset

Nka har skapat en sida där vi samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal.

Här erbjuds anhörigstöd för finsktalande: ”Ingen dag är den andra lik”

Borås Stad har anställt en finsktalande anhörigkonsulent för att kunna nå ut till fler finsktalande personer och uppmärksamma att den som vårdar, hjälper eller stöttar någon själv kan få stöd.

Information med anledning av coronaviruset Covid-19

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset kommer Nka delta i kommande möten och konferenser via webben i den utsträckning som det är möjligt.

Fullspäckad anhörigdag på Dalheimers hus

Den 3 mars var Nka på plats och bevakade anhörigdagen på Dalheimers hus. Läs reportaget från dagen eller titta på de inspelade föreläsningarna och intervjuerna.

Nyhetsbrev nr 2 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Kraftsamling för psykisk ohälsa, Webbutbildning från Sydafrika, Nka:s webbinarier

Föräldrar till barn med trotsproblematik och deras behov av stöd

Att ha ett barn med trotsproblematik kan påverka stora delar av livet och många föräldrar känner att de inte får det stöd som de behöver. Det visar en undersökning som projektet Trots allt! har gjort.

Nka webbsänder Anhörigdagen den 3 mars 2020

Anhörigdagen den 3 mars kommer att sändas på Nka:s webbsida och Facebooksida.

Föregående1234567...