Nyheter

Nka:s seminarier från Almedalen på Nka Play

Ta del av Nka:s seminarier under Almedalsveckan.

Nyhetsbrev nr 6

Exempel på innehåll i senaste numret: Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - ny studie betonar behoven av olika former av stöd.

– Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: ”Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra”

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om.

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan

Nka medverkar i flera viktiga seminarier under Almedalsveckan.

Nyhetsbrev nr 5

Flera intressanta reportage från Anhörigriksdagen, nätverksträff för anhörigkonsulenter och Kommunikationskarnevalen och mycket annat!

Samråd om anhöriga på arbetsmarknaden

Elva ideella organisationer stod för arrangemanget och gästade konferensen tillsammans med danska politiker och arbetsgivarföreningar.

Vuxensyskon som anhöriga

En ny kunskapssammanställning inom området vuxensyskon

Vården allt tyngre för anhöriga

I dagens Luncheko berättar Lennart Magnusson, verksamhetschef om den studie Nationellt kompetenscentrum anhöriga och SCB gjort för att undersöka omfattningen av anhöriga som ger stöd till närstående.

Nyhetsbrev nr 4

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd och allt fler omsorgsgivare över 65 år är några exempel på innehållet i nyhetsbrev nr 4.

Anhöriga ställer upp när insatser och samordning brister

Drygt 1,3 miljoner personer i Sverige ger anhörigomsorg. Men rollen som omsorgsgivare är understuderad, likaså de samhällsekonomiska konsekvenserna

Föregående1234567...