Föräldrar till missbrukare utsätts ofta för hot och kränkningar

Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson är forskarna bakom studien. Foto: Pressbild

Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson är forskarna bakom studien. Foto: Pressbild

En ny studie, som har gjorts vid Malmö universitet, visar att föräldrar till personer med missbruksproblem ofta utsätts för kränkningar och brott av sina barn.

Det är forskarna Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson vid Malmö universitet som har studerat hur situationen för föräldrar till personer med missbruksproblem ser ut. Forskarna har intervjuat 32 föräldrar och resultatet visar att barnens mående påverkar föräldrarna i stor utsträckning.

– Detta är en förbisedd och utsatt grupp som är i stort behov av stöd, säger Bengt Svensson i ett pressmeddelande.

Studien pekar på att vuxna barn med drogmissbruk ofta saknar bostad och pengar till följd av sin problematik. När barnen ber om hjälp från sina föräldrar har de svårt att säga nej, samtidigt som många har åsikter om barnens levnadssätt. I samband med gräl är det vanligt att det blir hetsig stämning och att barnen kränker sina föräldrar med ord, förolämpningar och hot.

– Alla barn har konflikter med sina föräldrar men här blir konflikterna häftigare särskilt när barnet är påverkade av narkotika eller ber om pengar som föräldrarna tror kommer att användas till att köpa narkotika. Men intervjuerna visar att banden är starka mellan barn och föräldrar. Det gör att barnen kommer tillbaka hem och att föräldrarna gör nya försök att nå fram till sina barn. Det finns oftast en stark kärlek från båda håll, säger Bengt Svensson.

Under intervjuerna beskrev föräldrarna att det finns två sidor av deras barn – den nyktra sidan och den drogpåverkade sidan där beteendet styrs av narkotikan. Många av föräldrarna menar därför att det är drogerna som gör att barnen blir aggressiva. De sociala band som föräldrarna har till sina barn påverkas därför inte i särskilt stor utsträckning, enligt studien.

Forskarna menar att det som påverkar föräldrarna mest negativt är oron över barnens missbruk. Det viktigaste för att föräldrarna ska må bra är därför att barnen får hjälp med sina problem. Det är även viktigt för anhöriga att ha möjlighet att diskutera sin situation.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Senast uppdaterad 2020-02-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson