1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu finns 1177 Vårdguiden att ladda ner som mobilapp. Syftet med appen är att det ska bli enklare för invånarna att nå 1177 Vårdguidens olika tjänster. Appen finns tillgänglig via App Store och Google Play.

Bakom 1177 Vårdguiden står Sveriges alla landsting och regioner. Tjänsten förvaltas av det offentliga IT-bolaget Inera. Den nu aktuella appen har utvecklats i samarbete mellan Inera och Region Stockholm.

– Vi vill att det ska bli enklare att få rätt stöd när man vänder sig till vården. Fler vägar in till vården, som till exempel denna app, är en viktig del, säger handläggare Anette Thalén på Inera i ett pressmeddelande.

Den första versionen består av en startsida med genvägar till 1177.se och till 1177 Vårdguidens e-tjänster och möjlighet att ringa 1177 Vårdguiden på telefon. Det finns även genvägar för att nå sin journal och läkemedelstjänster.

– Efterfrågan på mobila och digitala vårdtjänster är tydlig. Det borde vara lika självklart att ha kontakt med vården som med banken i mobilen – och med appen 1177 Vårdguiden blir det möjligt, konstaterar Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott, i en kommentar till nyhetssajten it-hälsa.se.

Mer information

1177 Vårdguidens webbplats 1177.se får över tio miljoner besök varje månad. På 1177.se samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och regioner.

Psykisk ohälsa och anhörigstöd
På webbplatsen 1177.se finns en särskild avdelning som berör anhörigas situation vid psykisk ohälsa. Ett avsnitt handlar om anhörigstöd med information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns. Här finns också information om vem man vänder sig till om man inte är nöjd med anhörigstödet.

Senast uppdaterad 2019-01-15 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson