Hur påverkas anknytning och omsorg när våld är vardag?

Barn som växer upp i hem där föräldrarna skrämmer med sitt beteende eller allvarligt brister i sin omsorg påverkas negativt i sin hälsa och utveckling. Samspelet mellan barn och föräldrar formar såväl anknytningssystemet som den neurologiska utvecklingen hos barnet. I föreläsningen beskrivs hur barn påverkas av våld och omsorgssvikt, och vad vi behöver göra för barn i den här åldern i denna situation.
Kjerstin Almquist, professor, Avdelningen för psykologi, Karlstad universitet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2021-03-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson