Tvärprofessionella samverkansteam med BUP, VUP, mödra- och barnhälsovård och socialtjänst kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Charlotte Luptovics Larsson, barnsamordnare, Psykiatri Södra Stockholm.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2019-10-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson