Anhörigas erfarenheter av bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård

Mats Ewertzon Ersta Sköndal och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Powerpoint presentation (pdf)
Referensdokument (pdf)

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson