Funktionsinriktad musikterapi - FMT- metoden

Lena Haglund Andrén leg. sjukgymnast och dipl musikterapeut enligt FMT ger en föreläsning om musikterapi och dess verkan. Vi får också följa Maja och Edvin i sessioner med funktionsinriktad musikterapi.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2014-03-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson