AKK och teknik hemma

Bitte Rydeman, fil dr, leg logoped

"På länk från Lund föreläser Bitte Rydeman via Adobe Connect om AKK och teknik, hon berättar om appar och om arvsfondsprojektet Digitala kontaktböcker."

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Föreläsningen sändes och spelades in via utbildningsplattformen Adobe Connect

Senast uppdaterad 2013-07-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson