Vad är det vi ser och hur är det vi gör?

Musikterapi i praktik och forskning

Märith Bergström-Isacsson, Musikterapeut RMT-SAM, PhD. Musikterapeut och forskare vid Rett Center i Östersund.Hur påverkar musikaliska stimuli kontrollen av det autonoma nervsystemet? Stämmer de reaktioner vi ser med det man registrerar på insidan?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

 
Tillbaka till Rikskonferensen Snoezelen

Senast uppdaterad 2013-11-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson