Samspråk – pedagogiskt stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Gerd Tobiason Jackson och Ingrid Gustafsson, rådgivare och specialpedagoger SPSM, Resurscenter Syn, Örebro. Föreläsarna kommer att särskilt betona vikten av att de vuxna alltid först söker barnets eller den unges eget sätt att kommunicera och samtidigt ställer de frågan  hur kan vi stödja just det här barnets kommunikativa utveckling? Har vuxna och barn sin uppmärksamhet riktad mot samma upplevelse samtidigt?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen här

Senast uppdaterad 2014-04-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson