Bilder och modern teknik som stöd för kommunikation

Bitte Rydeman, leg. logoped, fil.dr och forskare vid Certec, Lunds tekniska högskola och Nka.

I det nu avslutade DIKO-projektet utvecklades en digital fotodagbok för barn och unga vuxna med utvecklingsstörning, i samarbete med deras familjer och personal. Erfarenheter från det projektet presenteras, liksom de första resultaten från en pågående kunskapsöversikt om kommunikationshjälpmedel för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen här

Senast uppdaterad 2014-04-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson