Huvudresultat från tio kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Seminariet inleds med en kort presentation av huvudresultaten från serien med tio kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning som publicerats vid Nka. Därefter ges möjlighet till frågor och diskussion.
Ritva Gough, forskare/möjliggörare Nka och ordförande i Nka:s styrgrupp.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson