Att inte se och höra – Identifiering av barn och ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning

Identifiering, medicinska och funktionella utredningar av syn och hörsel. När hörseln är nedsatt kompenserar vi med synen. När synen inte fungerar förlitar vi oss på hörseln. Om båda sinnena är nedsatta blir det svårt och ibland omöjligt att kompensera. Detta medför att det krävs stor energi och längre tid att genomföra de allra enklaste aktiviteter, vilket i sin tur får stora konsekvenser för barnets möjligheter till åldersadekvat utveckling av självständighet och delaktighet.
Per Nyling, specialpedagog och Johan Granli Karlsvärd, psykolog, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson