TaSSeLs

TaSSeLs är ett taktilt signalsystem anpassat för personer med flerfunktionsnedsättning. Metoden är utvecklad i England och består av 49 funktionella tecken för vardagens rutiner och aktiviteter.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-07-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson