Att stödja utveckling av emotionell kompetens hos barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Sarah Blackstone föreläser om hur Emotionell kompetens är högst beroende av och nära sammanlänkad med en effektiv social och kommunikativ kompetens. Aktuell forskning har visat hur viktiga emotionella faktorer är för att lära, förstå och utveckla relationer men även en god självbild och självkänsla. Föreläsningen är på engelska och teckentolkas på svenska.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-06-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson