E-hälsa och välfärdsteknik i vård och omsorg

Den 7-9 september träffades länssamordnarna för kommunernas anhörigstöd för en tre- dagars konferens i Västerås. Ett tema för konferensen var E-hälsa och välfärdsteknologi. Ulrika Stefansson, projektledare och Mats Rundkvist, strateg föreläste om Västerås arbete med att införa E-hälsa och välfärdsteknologi.

Del 1

Del 3

  

Presentationer

Här kan du ladda ner presentationerna från föreläsningarna

Etik och attityder

Stöd i ordinärt boende

Vems ansvar?

Välfärdsteknologi på äldreboende

Senast uppdaterad 2016-09-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson