Barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Barndom och uppväxtvillkor

När en förälder har allvarliga problem så påverkar det livet även för de barn som på olika sätt är beroende av honom eller henne. Den här avhandlingen handlar om barndom och uppväxtvillkor för barn vars föräldrar har allvarliga och långvariga psykiska problem – det som också benämns allvarlig psykisk ohälsa – ur barnens perspektiv

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-11-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson