Om hon bara hade frågat.

Barns rättigheter kränks i Sverige. Varje dag. Men barn har rättigheter. Alla har ansvar för att de tas på allvar. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stärka barnets rättigheter i Sverige

 

Se filmen om hon bara hade frågat här.

Senast uppdaterad 2014-04-09 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson