Välkommen till anhörigdag

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder. 

Ser man till all omsorg om äldre som ges i hemmet, svarar anhöriga för mer än 75 procent. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka). Du kommer under dagen att få lyssna på intressanta och berörande föreläsningar från både profession och anhöriga.

Anmälan till Funktionsrätt VG´s kansli; mail; ombudsman@funktionsrattvg.se

Önskemål om specialkost, hörslinga eller dylikt lämnas vid anmälan.

Vänligen respektera parfymfritt.

Tid, plats och kostnad: Tisdag den 3 mars 2020 kl. 08.30–16.15, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg.

I kostnaden ingår fika och lunch (faktura skickas till angiven adress). Kostnaden är inkl. moms. Kostnad: 300 kr.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Studentpris 150 kr. Anmälan senast den 14 februari.

Det finns möjlighet till utställningsbord till en kostnad av 750 kr inkl moms. I priset ingår konferenskostnad för en person. 

För mer information, kontakta: Ann-Mari L Rannanpää: 0761-41 66 44

Senast uppdaterad 2020-01-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson