Huvudteman

In English

  • Främja hälsa och välbefinnande, ur ett socialt, socioekonomiskt och folkhälsoperspektiv
  • Resiliens - återhämtning, barns styrka och resurser
  • Livets möjligheter, utbildning och sysselsättning
  • Mångfald och jämställdhet, migration
  • Evidensbaserat stöd, systematisk uppföljning och utvärdering
  • Innovation och teknik inom vård och stöd
  • Ett rättsbaserat perspektiv, juridiska och etiska aspekter på barn som anhöriga och ungas omsorgsgivande
  • Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem, samverkan

           Bild: Eurocarers logotyp         Bild: Helsedirektoratet logotyp                     

Senast uppdaterad 2016-10-25 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson