2nd International Conference "Every Child has the Right to..."

"Much more needs to be done" Barn och unga berättar

"Tidigt stöd minskar samhällskostnaderna" Ingvar Nilsson, Nationalekonom

Professor Saul Becker, beskriver situationen för unga omsorgsgivare i Europa idag

In English

"The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.

Vårt mål med denna konferens är att stärka samarbetet mellan länder och olika intressenter genom att inspirera till samverkande politik, forskning, praktik och utvecklingsarbete. Det övergripande målet är att maximera barns hälsa, välbefinnande utveckling och utbildning.

Datum för konferensen är den 29-31 maj 2017

Konferensen kommer att hållas den 29-31 maj 2017 i Malmö, och arrangörer är Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark i samarbete med Eurocarers, Region Skåne och Malmö stad.

Lyssna till barnen!

Vi vill samarbeta med barn och ungdomar för att få en bättre förståelse för hur vi bäst kan hjälpa barn som anhöriga och unga omsorgsgivare och säkerställa ett effektivt stöd för dem. Under konferensen kommer barn och ungdomar att aktivt medverka i presentationer, interaktiva work shops och seminarier.

Alla plenarföreläsningar i den stora konferenssalen kommer att simultantolkas till svenska.

         Bild: Eurocarers logotyp              Bild: Helsedirektoratet logotyp

Senast uppdaterad 2017-01-05 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson