Flerfunktionsnedsättning i fokus

Då, nu...och framöver

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande rörelsenedsättning. Men vad innebär det? Och hur långt har vi kommit när det gäller att skapa bra livskvalitet för personerna själva och deras anhöriga? Här får du ta del av kunskap och erfarenheter från både experter och anhöriga

Program

13.30–13.40
Inledning med Mona Pihl från NKA och Eva-Lena Söderlund, chef för infoteket.

13.40–13.50
Beskrivning av Socialstyrelsens fastställda definition av flerfunktionsnedsättning.
Föreläsare: Ann-Kristin Ölund, barnneurolog och habiliteringsläkare

13.50–14.30
Hur har utvecklingen för personer med flerfunktionsnedsättning sett ut ur ett medicinskt perspektiv?
Föreläsare: Ann-Kristin Ölund, Agneta Blomster, sjuksköterska och Eva Lindsjö Lindell, sjukgymnast

14.45–15.30
Hur har utvecklingen för personer med flerfunktionsnedsättning sett ut ur ett kommunikativt perspektiv?
Föreläsare: Helena Tegler, logoped

16.45–16.45
Infotekeskafé: Curt Westin samtalar på scenen om anhörigas erfarenheter med med Siri, Jenny och Magdalena.

16.45–17.00
Avslutning med Mona Phil och Eva-Lena Söderlund.

Ett arrangemang i samverkan med Nationellt kunskapcentrum anhöriga (NKA) och Habiliteringen i Uppsala län.

Läs mer

Plats:
Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Så här hittar du till Infoteket (länk till Google)

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.

Fri entré.
Hörslinga finns.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Senast uppdaterad 2020-01-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson