Vitalis 2020

Tid
Ämne
Vitalis 2020
Plats
Digitalt
Skapad

Vitalis är Nordens ledande eHälsomöte. I år kommer Vitalis att hållas digitalt och deltagarna kommer kunna ta del av livesända panelsamtal och presentationer, samt förinspelade föreläsningar där aktuella frågor kring digitaliserad vård och omsorg diskuteras. 

Under de två dagarna deltar representanter från politiken, myndigheter, industri och kliniska verksamheter.

Vitalis hålls den 25-26 augusti 2020. 

Här kan du läsa mer om Vitalis

Senast uppdaterad 2020-01-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson