Nationella SUF-konferensen

Tid
Ämne
Nationella SUF-konferensen
Plats
Uppsala
Skapad

Den bärande tanken med den nationella SUF-konferensen är att ge möjlighet till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma, brukare och forskare. Det blir två dagar fyllda med plenarföreläsningar, seminarier, diskussionshörnor och utställningar. Du får möjlighet att träffa och diskutera föräldraskap och anpassat stöd med kollegor från hela Sverige.

Konferensen vänder sig till alla som möter barn och föräldrar i familjer där förälder har kognitiva svårigheter till exempel personal inom mödra- eller barnhälsovård, förskola/skola/särskola, socialtjänst, LSS, habilitering, psykiatri, brukarorganisationer samt till beslutsfattare.

Vill du hålla ett seminarium eller en diskussionshörna?

Vi söker... dig som vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter genom att hålla ett seminarium. Det kan till exempel handla om spännande projekt, intressanta metoder och utvecklingsarbeten, utvärderingar eller forskning.

Eller... dig som vill ta tillfället i akt och ha en diskussionshörna för att tillsammans med 8-10 kollegor från övriga Sverige diskutera en frågeställning som engagerar dig inom området för kognitiva svårigheter och föräldraskap.

Därför att... vi vet att det runt om i Sverige pågår många intressanta utvecklingsarbeten, studier och forskning när det gäller föräldraskap och anpassat stöd i familjer där förälder har kognitiva svårigheter som följd av intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada eller svagbegåvning.

Tid... för seminarium och diskussionshörnor blir mellan 30 – 60 minuter.

Föräldraskap och anpassat stöd vid kognitiva svårigheter

Vår intention är att erbjuda konferensdeltagarna ett brett utbud av verksamhetsnära kunskap och erfarenheter när det gäller samverkansarbete, utvecklingsarbete och forskning för att stärka föräldraskap vid kognitiva svårigheter.

Vi tänker oss presentationer och diskussioner som ryms in något av följande fyra tema:

  • Informerat val om ev. föräldraskap 
  •  Förberedande föräldraskap under graviditet 
  •  Föräldraskap i familjen 
  •  Föräldraskap när barnet är i samhällsvård, placering

Anmäl intresse SENAST 25 november 2019

Du anmäler ditt intresse i vårt on-linesystem antingen via webbsidan www.regionuppsala.se/suf. Där ger du en kort beskrivning av vad du vill presentera eller diskutera.

  • Rubrik: max 12 ord 
  • Beskrivande text: max 2000 tecken inkl. blanksteg  
  • Sammanfattning: max 500 tecken inkl. blanksteg 
  • Max 2 seminariehållare 
  • Max 1 ledare för diskussionshörna

Vi strävar efter att hålla en låg konferensavgift för att så många som möjligt ska kunna delta. För att göra detta möjligt utgår inget arvode till dig som håller seminarium eller diskussionshörna och inte heller någon ersättning för resor och logi, men du deltar kostnadsfritt på konferensen.

Konferensen äger rum på Uppsala Konsert & Kongress (UKK) och konferensprogrammet utkommer i mars 2020 så håll utkik på vår webbsida.

Frågor om innehållet: Agnetha Hammerin, teamledare, SUF-Kunskapscentrum. Mail: agnetha.hammerin@regionuppsala.se
Frågor om intresseanmälan online: Laila Dahlström Stolpe, informatör, SUF-Kunskapscentrum. Mail: laila.dahlstrom.stolpe@regionuppsala.se

SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum bistår yrkesverksamma i deras arbete med barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter. SUF har utvecklats under 20 år i ett samägande mellan Region Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län. Det utgör ett regionalt kunskapskluster med särskild kompetens, där kunskap och metoder utvecklas, samlas in och sprids i nära samarbete med yrkesverksamma, föräldrar som har kognitiva svårigheter och med andra kunskapsorganisationer, såsom universitet och högskolor.

Den kunskap som tas fram har lokal, regional, nationell och internationell bäring. Uppdraget ska även stimulera till att yrkesverksamma utvecklar samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser i dessa frågor.

Barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

SUF-Kunskapscentrum tar avstamp i Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23). Att förstå vad det innebär att vara förälder och ha redskap för det i sitt föräldraskap utgör fundament när det gäller att utveckla föräldraförmågan. Det handlar således om att verka för att barn tillförsäkras rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till stöd i sitt föräldraskap.

Senast uppdaterad 2019-10-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson