Nationella SUF-konferensen

Tid
Ämne
Nationella SUF-konferensen
Plats
Uppsala
Skapad

Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga ses numer som en självklar förebyggande och tidig insats som främjar barnets hälsa och utveckling. Men, föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter kan behöva ett anpassat stöd för att utveckla föräldraförmågan och bli stärkt i sitt föräldraskap.

Idag finns kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och om kompensation ges utifrån föräldrarnas och barnets respektive behov. Det ställer dock krav på att yrkesverksamma har både kunskap och arbetssätt för att kunna stärka den
föräldrakompetens som föräldern redan har.

Det handlar om barnet! Barnets rätt till goda uppväxtvillkor och till utveckling utifrån hela sin potential samt föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till anpassat stöd i sitt föräldraskap med ansvar för barnets utveckling.

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom t. ex. mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/ särskola, socialtjänst, LSS, habilitering, psykiatri, primärvård, brukarorganisationer samt beslutsfattare.
SUF-Kunskapscentrum med barnets bästa i fokus SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla, utveckla och sprida kunskap om föräldraskaps- stöd i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatriska funktionsnedsättingar som påverkar deras föräldraförmåga.

SUF-Kunskapscentrum samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.

Praktisk information

 

Datum: 5 maj 2020 kl. 08.30-17.00 6 maj 2020 kl. 08.30-16.15

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala

Kostnad: Deltagare Uppsala län: 1350 kr exkl. moms Deltagare övriga län: 1850 kr exkl. moms (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas)

Arrangör: SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala

Anmälan: senast 1 april 2020 klicka här eller anmäl dig på: www.regionuppsala.se/suf

SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum bistår yrkesverksamma i deras arbete med barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter. SUF har utvecklats under 20 år i ett samägande mellan Region Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län. Det utgör ett regionalt kunskapskluster med särskild kompetens, där kunskap och metoder utvecklas, samlas in och sprids i nära samarbete med yrkesverksamma, föräldrar som har kognitiva svårigheter och med andra kunskapsorganisationer, såsom universitet och högskolor.

Den kunskap som tas fram har lokal, regional, nationell och internationell bäring. Uppdraget ska även stimulera till att yrkesverksamma utvecklar samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser i dessa frågor.

Barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

SUF-Kunskapscentrum tar avstamp i Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23). Att förstå vad det innebär att vara förälder och ha redskap för det i sitt föräldraskap utgör fundament när det gäller att utveckla föräldraförmågan. Det handlar således om att verka för att barn tillförsäkras rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till stöd i sitt föräldraskap.

Senast uppdaterad 2019-10-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson