Nationell nätverksträff

Tid
Ämne
Nationell nätverksträff
Plats
På webben via Zoom
Skapad

Den Nationella nätverksträffen för ansvariga inom regioner för Barn som anhöriga anordnas i år den 5-6 november.

Årets nätverksträff kommer att fokusera på hur regionernas arbete med barn som anhöriga kan förenas med barnrättsarbetet, bland annat utifrån det faktum att Barnkonventionen numera är lag. Det kommer också diskuteras hur coronapandemin har påverkat arbetet med barn som anhöriga och vilka etiska dilemman man kan ställas inför i arbetet med barn som anhöriga. Det kommer också ges en uppdatering av vad som är på gång från Nka och Socialstyrelsen.

Datum: 5-6 november 2020, kl. 08.30-15.00,
Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här
Sista anmälningsdag var den 2 oktober men det finns fortfarande platser kvar för den som vill delta. 

Läs programmet 

Senast uppdaterad 2020-06-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson