International Young Carers Conference

Tid
Ämne
International Young Carers Conference
Plats
Bryssel, Belgien
Skapad

Den 3-4 maj 2021 arrangeras den 3:e Internationella "Young Carers" konferensen "Identify, Support, Listen to young carers" i Bryssel. Konferensen skulle egentligen ha hållits den 16-17 november 2020 men blev framflyttad på grund av coronapandemin.

Den andra internationella konferensen om unga omsorgsgivare (som hölls 28–31 maj 2017 i Malmö, Sverige) fokuserade på temat "Every Child has the Right to..."

Nyckelpersoner från olika områden och från hela världen enades om att unga omsorgsgivare skulle kunna åtnjuta samma rättigheter som alla andra barn och påpekade att den vision som lagts fram i FN: s barnkonvention fortfarande är långt ifrån verklighet för många unga omsorgsgivare.

Den tredje internationella Young Carers konferensen kommer att bygga vidare på dessa slutsatser och kommer att reflektera över de konkreta åtgärder som krävs för att göra det möjligt för unga omsorgsgivare att nå sin fulla potential.

Behovet av att "IDENTIFIERA, STÖDJA OCH LYSSNA TILL UNGA OMSORGSGIVARE" är de viktigaste rekommendationerna som identifierats av unga omsorgsgivare själva under den föregående konferensen och detta innebär deltagande av ett brett spektrum av intressenter.

Forskning, policy, praxis, lagstiftning och "förstahands" erfarenheter kring dessa huvudteman kommer därför att delas för att stärka ömsesidigt lärande bland intressenter och länder.

Deltagarna förväntas lära sig om strategier som implementerats i olika länder (vad som fungerade, vad som inte fungerade, vad som kan replikeras) för att gå vidare i klassificeringen av medvetenhet i landet och policyrespons till unga vårdare (Leu & Becker, 2016). På så sätt kan vi gå vidare i vår vision: en där unga vårdgivare fullt ut kan njuta av de mänskliga rättigheterna de har rätt till.

Konferensen arrangeras av Nka, Linnéuniversitetet och Eurocarers.

Läs mer på Eurocarers webbplats

Mer information kommer. 

Senast uppdaterad 2019-11-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson