Inspirationsdag om anhörigstöd

Tid
Ämne
Inspirationsdag om anhörigstöd
Plats
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153. Lokalen ligger nära tunnelbanans station Alvik.
Skapad

NSPH, Hjärnkoll, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan SKL inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

09.30 – 9.50 Registrering och kaffe

09.50 – 10.00 Välkommen och introduktion, Anki Sandberg, ordförande, NSPH

10.00 – 10.20 Hjärnkollambassadör om eget anhörigskap, Jenny Atho

10.20 – 10.50 Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, NKA

10.50 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.50 Vi kan och vill förbättra. Anhörigkonsulenter delar erfarenheter; Mikael Nylander, Danderyds kommun, Pia Nilsson, Ekerö kommun

11.50 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning, Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention

13.40 – 14.00 Stöd till den som står nära någon med missbruk, Stefan Brené, Socialstyrelsen

14.00 –14.20 Erfarenheter av missbrukande son Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter

14.00-14.40 Kaffe och möjlighet till nätverkande

14.40-15.15 Stöd och samtalsgrupper Anna- Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan

15.15-15.55 Att finna sin egen väg Leneh, föreläsare som med tal och musik belyser egna anhörigerfarenheter.

15.55 Avslutning

Arrangörer

Arrangörer

Senast uppdaterad 2019-09-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson