Konferens om nationellt vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd

Tid
Ämne
Konferens om nationellt vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd
Plats
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Skapad

I april 2019 lanseras det första nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) inom psykisk hälsa för schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd. Under året följer program för ångest och depression, självskadebeteende, missbruk och beroende samt ADHD.

Målet är att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient, brukare eller elev. Innehållet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola (elevhälsa). Arbetet inom området psykisk hälsa drivs med stöd av Uppdrag Psykisk Hälsas kansli på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Den 9 maj bjuder NPO, Nationellt Programområde Psykisk hälsa, in till en endagskonferens i Stockholm där programmet för schizofreni och liknande tillstånd presenteras. Bland annat kommer följande teman att belysas:

• Den nya kunskapsorganisationen – möjligheter och svårigheter.
• Kunskapsspridning med nationella vård- och insatsprogram (VIP).
• Innehåll och utformning av VIP Schizofreni och liknande tillstånd.
• Användningsområden för VIP.
• Nationellt, regionalt och lokalt stöd för spridning och implementering.
• Uppföljning och uppföljningsindikatorer.
• Kommande VIP.

Målgrupp för konferensen är chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården samt kommunerna.

Läs mer om konferensen och hur man anmäler sig här (öppnas i nytt fönster).

Mer information

Den som arbetar inom vård, socialtjänst eller skola kan hitta samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser vid psykisk ohälsa på en särskild webbplats som Uppdrag Psykisk Hälsa står bakom (öppnas i nytt fönster). Webbplatsen är i en testversion.

Senast uppdaterad 2019-03-04 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson