Barnkonventionen blir lag - Från ord till handling

Tid
Ämne
Barnkonventionen blir lag - Från ord till handling
Plats
Lustikulla konferens, Liljeholmen
Skapad

Inbjudan till konferens på temat Barnkonventionen blir lag FRÅN ORD TILL HANDLING Barns kunskap om att vara barn idag är klart överlägsen vuxnas.

Barn och unga med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Deras kunskap är en viktig grund för besluten. Och när barns kunskap tas på allvar förstärks barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet. En av Barnkonventionens grundpelare.

Barns kunskap om barndom är också nödvändig när metoder och verksamheter som rör barn och unga ska utvecklas.

Statusen på barn och ungas kompetens behöver höjas. Boka därför in konferensen FRÅN ORD TILL HANDLING i almanackan.

När: 20 september 2018, kl.10–16 Var: Lustikulla konferens, Liljeholmen Hur: 

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-03-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson