Föreläsningsserie: Alkohol, graviditet och små barns hälsa – del 4

Tid
Ämne
Föreläsningsserie: Alkohol, graviditet och små barns hälsa – del 4
Plats
Digitalt
Skapad

Barnorganisationen Junis bjuder tillsammans med IOGT-NTO, CAN och Länsstyrelserna in till en föreläsningsserie om alkohol, graviditet och små barns hälsa.

Föreläsningarna vänder sig till den som i sin yrkesroll möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn. Även beslutsfattare och den som är intresserad av frågor kring hälsa, barnrättsfrågor och förebyggande arbete är välkommen att delta.

Föreläsning 21 oktober:
Hur kan vi tidigt uppmärksamma barn i riskmiljöer?
Från BarnSäkert i region Dalarna: Anna Berg barnsjuksköterska, koordinator och vårdutvecklare Barnhälsovården och Inga-Lill Hellsing barnsjuksköterska, koordinator och BHV-sjuksköterska.

Familjeorienterat arbetssätt – barn har rätt till stöd som anhöriga.
Agnes Lundström, Socialstyrelsen.

Datumen för de andra föreläsningar är 30 september, 7 oktober och 14 oktober.

Läs/ladda ner inbjudan

Läs mer

Senast uppdaterad 2020-09-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson