Årlig forskardag om äldre och äldreomsorg

Tid
Ämne
Årlig forskardag om äldre och äldreomsorg
Plats
Aula Svea, Sveavägen 160 (vid Sveaplan), Stockholm
Skapad

Välkommen till den årliga forskardagen om äldre och äldreomsorg som i år för 20e gången anordnas av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet

Det är kostnadsfritt att delta, och anmälan görs till aldreforskardag@socarb.su.se senast den 15 mars 2019.

Program

Vinnare och förlorare? Biståndshandläggares syn på valfrihet i Stockholm, Köpenhamn och Tammerfors Fil. dr Sara Erlandsson

"Jag bryr mig inte om de kallar mig svart": Betydelsen av hudfärg och språkkunskaper i svenska och kanadensiska äldreboenden Fil. dr Palle Storm

Hemtjänst i förändring: personalens arbetssituation 2005 och 2015 Doktorand Rebecka Strandell

Paus. Kaffe och te serveras.

Äldreomsorg och funktionshinderverksamheter – skilda villkor, skilda arbetsförhållanden Professor Marta Szebehely

Buffert, koordinator och talesperson: anhörigas roller i förhållande till äldreomsorgen Fil. dr Petra Ulmanen

Senast uppdaterad 2019-02-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson