Anhörigskap i en annorlunda tid - hur är det, vad vet vi och vad gör vi?

Tid
Ämne
Anhörigskap i en annorlunda tid - hur är det, vad vet vi och vad gör vi?
Plats
På webben i läroplattformen Zoom
Skapad

Hur är det, vad vet vi och vad gör vi?

Den 4 juni och 10 juni arrangerar Nka två webbinarier som kommer att handla om den situation som nu råder med coronaviruset och hur det påverkar anhöriga och de stöd som kommunernas anhörigstöd ger till anhöriga.

Torsdag den 4 juni kl 14:00-15:30 

Medverkande:

Arianne Axewill, enhetschef Örebro Anhörigcentrum 

Emma Linna, Leg.psykolog/Leg.psykoterapeut

Helena Larsson, Dr.Med.Vetenskap Högskolan Kristianstad - Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: ett närståendeperspektiv

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare vid Nka

Anmälan 4 juni

 

Onsdag den 10 juni kl 14:00-15:30

Medverkande:

Malin Sundström, Med.Dr Högskolan Kristianstad
"Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - vårdpersonal och volontärers erfarenheter

Johan Nicander Anhörigsamordnare Botkyrka Kommun

Anmälan 10 juni

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare vid Nka

Webbinarierna kommer att ske via webben, via läroplattformen Zoom

För mer information och kontakt

Bild på Susanne  Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

 

Senast uppdaterad 2020-05-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson