Kalendarium

Utbildning av utbildare till: Fördjupningskurs i stärkt barn- och föräldraperspektiv i beroendevården

På uppdrag av Socialstyrelsen arrangerar CAN till hösten en utbildning för dig som, i din tjänst, vill och kan engagera dig i att sprida kunskap och utbildning i fråga...

23
okt

Konferens Vuxensyskon i Stockholm

I höst är det dags för projekt Vuxensyskons tredje konferens. Varmt välkomna till Stockholm! Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar...

25
okt

CASE-dagen

Välkommen till en spännande eftermiddag om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Ur innehållet  Inledande ord av Stig Ålund och Susanne Iwarsson samt...

7
nov

Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, Hjärnkoll, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan SKL inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 09.30 – 19.50...

15
nov

Främja närvaro

Hur kan skolan arbeta relationellt och systematiskt för att främja närvaro. Under tematräffen får du som deltagare möta föreläsare som arbetar relationellt och...

28
nov

CARE: challenges and solutions for a sustainable future

The Sustainable Care Research Programme is a multi-disciplinary ESRC-funded programme (2017-2021) exploring how care arrangements, currently 'in crisis' in parts of th...

1
apr

Nationella SUF-konferensen

Den bärande tanken med den nationella SUF-konferensen är att ge möjlighet till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma, brukare och forskare. Det bli...

5
maj