Kalendarium

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga

Det övergripande syftet med forskarnätverket Barn som anhöriga är att samla forskare som är verksamma inom området, att skapa nya kontaktytor mellan forskare och...

5
feb

Mötesplats om funktionsnedsättning

Funka för livet är en mässa och mötesplats för personer med funktionsnedsättning, anhöriga samt professionen inom området. Syftet med mässan är att visa tjänster och...

8
feb

Webbinarium: Vem är den enskilde i ett gemensamt hem?

Hur förhåller sig biståndshandläggare till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet? Infoga bild i mittenytan . . Ett webbinarium om ...

27
feb

Psykiatridagarna 2018

7-8 mars kan du träffa Nka i Stockholm under Psykiatridagarna 2018. En årlig mötesplats för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen. Under...

7
mar

Nationell nätverksträff om barn som anhöriga för anhörigkonsulenter

Anhörigkonsulenters/-samordnares arbete och metoder utvecklas och målgruppen för detta arbete vidgas, flera av er arbetar nu även mot barn som anhöriga. Som stöd till...

21
mar

Socialtjänst idag och framåt!

Den 17–18 april arrangeras den nationella konferensen Socialtjänst idag och framåt! Konferensen äger rum i Kalmar och handlar om människor möjligheter till delaktighet...

17
apr

Livets möjligheter

För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare. Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka...

23
apr

NPF-Forum på Kistamässan

3-4 maj arrangeras NPF-Forum på Kistamässan som är Riksförbundet Attentions årliga konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Årets tema handlar om att se...

3
maj

Anhörigriksdagen 2018

15-16 maj medverkar Nka under den årliga Anhörigriksdagen i Varberg. Anhörigriksdagen arrangeras av Anhörigas Riksförbund och är Sveriges största anhörigkonferens. Åre...

15
maj

Svenska Demensdagarna 2018

Träffa Nka i Malmö under Svenska Demensdagarna 2018.  Läs mer

24
maj