Riktlinjer gällande barn som anhöriga vid suicid inom psykiatri

Min fråga gäller utformande av riktlinjer gällande barn som anhöriga vid suicid, inom psykiatrin, vilket jag fått i uppdrag att sammanställa. Har sökt en del på nätet men vill nu höra med dig om du vet någon annan klinik som sammanställt något liknande samt viktiga dokument som jag borde beakta.

Svar: Det som gäller just suicid och som vi kan tipsa om är Traumateamts verksamhet vid Vinnervi sjukhus, Norrköping. De har utarbetet att arbetsätt som handlar om att möta barnen direkt i krissituationer, däribland vid suicid. Intervjun av Lars Widén, som arbetar i barntraumateamet, kring arbetet i Barntraumateamet finns att läsa här. På vår webbsida finns även riktlinjer från en del andra regioner/landsting www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/riktlinjer/ där du kanske kan finna något av intresse. Randiga huset www.randigahuset.se har mycket erfarenhet på området barn och sorg. Även riksorganisationen SPES har ungdomsgrupper runt om i landet och riktar sig till de som förlorat någon för dem betydelsefull person i suicid.

Senast uppdaterad 2014-02-21 av karoline, ansvarig utgivare Lennart Magnusson