Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Min son har insatser enligt LSS. Kan han söka insatser enligt annan lagstiftning också?

Ja, LSS är ett komplement till annan lagstiftning.

Läs svaret